OBCHODNÍ PODMÍNKY


Dodavatelem (prodávajícím) nábytku na internetových stránkách www.CasaEleganza.czwww.CasaEleganza.ru, www.CasaEleganza.com a www.CasaEleganza.de je společnost Straiten, s.r.o., se sídlem Polní 410/3, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 26317290, DIČ: CZ26317290 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Plzni, spisová značka C13042, zastoupená jednatelkou Soňou Neumann (neumann@casaeleganza.cz), adresa pro obchodní styk: Hlavní 431, 353 01 Mariánské Lázně, telefon +420 354 621 992

Úvodní ustanovení

 1. Předmětem poptávek, dodávek a objednávek je nábytek a ostatní interiérové vybavení domů, bytů a nebytových prostor nabízené na těchto internetových stránkách (dále jen zboží)
 2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu resp. návazné písemné komunikaci (i elektronickou poštou) jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 3. Poptávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky nebo odesláním objednaného zboží kupujícímu přepravní službou nebo poštou.
 4. Podmínkou platnosti e-shop objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí ve formuláři e-shopu.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím ve formuláři.
 6. Vyplnění e-shop objednávky dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 7. Cena zboží je uváděna včetně DPH. V uváděné ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravné, které bude účtováno dle aktuálního ceníku dopravy.
 8. Standardní dodací lhůta je 14–21 dnů , v některých případech se může prodloužit na cca. 4–12 týdnů (např. v případě zakázkové výroby, doobjednání specifického zboží apod.) od přijmutí objednávky resp. od zaplacení zálohy podle bodu 10. těchto podmínek.
 9. Zboží bude kupujícímu: 
  1. při osobním odběru vydáno v předem dohodnutém termínu v centrálním skladu společnosti v Mariánských Lázních, Hlavní 431.
  2. dovezeno přepravní společností na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, o termínu dovozu bude kupující informován alespoň 1 den předem na telefoním čísle uvedeném v objednávce nebo 
  3. zasláno Českou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
 10. Prodávající může u objednávkového zboží II požadovat zálohu ve výši 50% z ceny objednávky, doplatek následně při předání zboží přepravní společnosti (dobírka). Zboží dopravované Českou poštou je kupující povinen uhradit dobírkou nebo převodem předem.
 11. Způsob platby
  Kupující zboží uhradí následovně:
  1. Zboží zakoupené na e-shopu a zaslané Českou poštou zaplatí kupující jako dobírku při převzetí zboží
   Na Vaše přání můžete zboží zaplatit předem převodem na náš účet (oproti zálohové faktuře), variabilní symbol je číslo zálohové faktury kterou obdržíte e-mailem, číslo bankovního účtu bude uvedeno na zálohové faktuře. Originální faktura je vždy součástí zásilky. 
  2. Zboží zakoupené na e-shopu a zasílané přepravní společností hradí kupující hotově při převzetí zboží (oproti originálu faktury), nebo na Vaše přání můžete zboží zaplatit předem převodem na náš účet (oproti zálohové faktuře, originál faktura Vám bude doručena se zbožím). 
  3. Zboží zakoupené na e-shopu, osobně vyzvedávané v našem centrálním sjkladu můžete  uhradit předem převodem na náš účet (oproti zálohové faktuře), nebo hotově při převzetí zboží.  Originál faktura je předána se zbožím. Platbu při převzetí zboží je možno uskutečnit v hotovosti nebo platební kartou.
 12. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na nepodnikatelské subjekty. Toto právo se nevztahuje na zboží na objednávku. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: 
  1. Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte jméno, číslo faktury a datum nákupu.
   Zrušení objednávky ze strany kupujícího musí kupující učinit vždy e-mailem nebo telefonicky
   1. bez udání důvodu, kdykoli, ale nejpozději den před expedicí zboží
   2. v případě, že kupující nepřevezme zásilku , kterou písemně nebo telefonicky nezrušil, má prodávající nárok vymáhat po kupujícím manipulační a expediční poplatky ve výši prokazatelných nákladů + 250,- Kč bez DPH manipulační storno poplatek.
  2. Pokud jste již zboží obdržel-a, zašlete nám jej zpět na naší adresu (Straiten, s.r.o., Hlavní 431, 353 01 Mariánské Lázně) a to za následujících podmínek: 
   1. zboží nesmí být použité 
   2. musí být nepoškozené 
   3. musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) s originálem faktury
   4. Zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). V žádném případě neposílejte vracené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tak doba vyřízení.

Po odstoupení od smlouvy dodavatel vrátí zákazníkovi obdrženou kupní cenu složenkou nebo převodem na účet, kterou je oprávněna snížit o náklady na dopravu zboží zákazníkovi (poštovné a doběrečné) rozepsané na daňovém dokladu a dále snížit o skutečně vynaložené náklady spojené s vracením zboží. Tuto částku poukáže dodavatel zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od zrušení kupní smlouvy odstoupením po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. 

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné pouze v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo s výrazným způsobem změnila cena zboží z důvodů neočekávané kurzové změny nebo neočekávaného navýšení dodavateli . V případě , že tato situace nastane , prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu .V případě , že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny , bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

V případě stornování kupní smlouvy je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“ , které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě , že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

 1. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena či dodací podmínky. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). Tímto není dotčen nárok kupujícího dle občanského zákoníku.
 2. Náklady spojené s objednáním zboží na těchto internetových stránkách (náklady na internetové připojení) nese kupující.
 3. Cena zboží uvedená na těchto internetových stránkách v okamžiku jeho objednání kupujícím zůstane pro kupujícího zachována až do dodání objednaného zboží. Tuto cenu je kupující povinen zaplatit způsobem uvedeným v bodě 11 těchto obchodních podmínek.
 4. Prodejce nenese odpovědnost za chybně uvedené technické parametry uváděné na serveru www.straiten.eu a vyhrazuje právo na změnu , jelikož tyto data přebírá z třetích stran.
 5. Kupní smlouva vzniká okamžikem odeslání elektronické objednávky kupujícím. Takto uzavřenou kupní smlouvu prodávající písemně potvrdí elektronickou poštou, která obsahuje číslo a datum objednávky, identifikaci kupujícího a prodávajícího, seznam objednaného zboží včetně cen a ceny koncové. Potvrzení bude zároveň obsahovat zvolenou formu úhrady a dopravy.
 6. Kupní smlouva se automaticky ruší, pokud kupující nezaplatí zálohu, je-li požadována dle bodu 5 těchto obchodních podmínek.
 7. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti nesplnil svou povinnost odebrat nebo zaplatit objednané zboží.
 8. Prodávající nemá povinnost uskutečnit dodávku zboží, pokud kupující neuvedl v elektronické objednávce všechny požadované údaje.
 9. Vlastnické právo ke zboží z prodávajícího na kupujícího přechází až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.
 10. Při převzetí zboží je kupující povinen provést jeho kontrolu. U zboží dodávaného v celku, tj. nikoliv v demontovaném stavu, je kupující povinen: a) při rozbalování zboží neporušit obal b) zboží rozbalit, podrobně prohlédnout a případné vady či poškození zboží nebo obalu napsat do dodacího listu a nechat potvrdit doručovatelem ( řidičem v případě dovozu zboží ) Při převzetí zboží dodávaného v dílech, tj. v demontovaném stavu, je kupující povinen: a) prověřit neporušenost obalů a potvrdit ji na dodacím listě b) při zjištění porušení obalu napsat porušení do dodacího listu c) potvrdit množství převzatých obalových jednotek (počet krabic, kusů)
 11. Reklamaci zřejmých (viditelných) vad zboží, které kupující mohl zjistit při jeho předání a které nebudou dokladovány zápisem v dodacím listě, nebude moci prodávající uznat jako oprávněnou. Vady zjistitelné  kontrolou při dodání zboží  je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí zboží. Jako oprávněná nebude uznána ani reklamace spočívající v poškození zboží, pokud kupující na dodacím listě neuvedl žádné poškození. V případě zboží dodávaného v demontu  prověří kupující počet převzatých originálních obalových jednotek, jejich stav, druh převzatého zboží dle označení na obalech a nepoškozenost skela  obalu. V případě viditelných vad je kupující povinen tyto vady uvést na dodacím listě a požadovat podepsání tohoto zápisu doručovatelem (řidičem v případě dovozu zboží) jako podklad pro uplatnění reklamace.
 12. Reklamace vad zboží budou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy a reklamačním řádem prodávajícího, který bude kupujícímu písemně předán spolu se zbožím. S jeho zněním se lze též seznámit na těchto internetových stránkách prodávajícího.
 13. Upozornění: Rozměry a barevná vyobrazení na těchto stránkách jsou jen orientační, tudíž jsou možné jejich drobné odchylky. Barevnost zároveň zkresluje nastavení monitoru.
 14. Kupující tímto podle § 5 odst. 2 a § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává prodávajícímu souhlas k tomu, aby zpracovával jeho shora uvedené osobní údaje k marketingovým účelům, tj. za účelem nabízení obchodu a služeb kupujícímu. Tento souhlas kupující uděluje dobrovolně, na dobu neurčitou a bere přitom na vědomí, že ho může kdykoliv sdělením odvolat. Dále bere na vědomí, že prodávající je povinen mu kdykoliv na vyžádání poskytnout informaci o zpracování jeho osobních údajů podle § 12 z.č. 101/200 Sb. Kupující dále souhlasí s tím, aby prodávající předal jeho výše uvedené osobní údaje osobám zajišťujícím dopravu a montáž koupeného zboží.
 15. Veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, emailové adresy a poštovní adres) jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu společnosti a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromážděny z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
 16. Zboží na těchto internetových stránkách lze standardně doručovat jen na území České Republiky. Doručení mimo území České Republiky je možné pouze na základě předchozí domluvy a potvrzení ze strany prodejce.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na těchto internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícímu.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného.
 3. Prodejce nenese odpovědnost za chybně uvedené technické parametry uváděné na serverech společnosti Straiten, s.r.o. a vyhrazuje právo na změnu, jelikož tyto data přebírá z třetích stran.
 4. Tento text vznikl ve spolupráci se Sdružením Ochrany spotřebitelů ČR.
 5. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 ods. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust.  § 409 a násl.

Straiten, s.r.o., srpen 2012